Vyhledávání

DEN ZEMĚ S AKADEMIÍ VĚD ČR 2016

 

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. a Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., zvou na DEN ZEMĚ. Čeká na vás program určený studentům, pedagogům, školním skupinám a veřejnosti sestavený u příležitosti Dne Země 2016, jenž se každoročně po celém světě připomíná 22. dubna již od roku 1971. I Akademie věd ČR se k této tradici připojuje a v měsíci dubnu pořádá několik akcí zaměřených na vědy o Zemi. V průběhu měsíce dubna se na několika pracovištích Akademie věd ČR v Praze a Ostravě uskuteční různé akce pro veřejnost či dny otevřených dveří.

Všechny akce jsou ZDARMA.

Podrobné informace naleznete v programu: 

Program Den Země s Akademií věd ČR 2016  

 asu asu asu asu

 

 asu asuasuasuasu

Změna programu vyhrazena. Verze 14. 3. 2016. 
Informace týkající se programu poskytuje: Mgr. Monika Petržílková, e-mail: petrzilkova@ssc.cas.cz