Vyhledávání

Kurzy pro pedagogy biologie, chemie a fyziky podzim 2014

Praktické pětidenní kurzy chemie, biologie a fyziky budou probíhat v měsíci říjnu 2014. Cílovou skupinou jsou SŠ pedagogové chemie, biologie a fyziky se sídlem školy mimo hl. m. Prahu. Kapacita kurzu je 20 pedagogů SŠ za daný obor. U všech vzdělávacích kurzů byla podána žádost o akreditaci v systému DVPP.  

 

Biologie
Kdy: 6. říjen - 10. říjen 2014
Kapacita: 20 osob.
 
Rozvrh zde. Dopoledne vždy společné přednášky a na odpolední praktika do laboratoří bude skupina rozdělena po 10 osobách.
 
Fyzika
Kdy: 13. říjen - 17. říjen 2014
Kapacita: 20 osob.
 
Rozvrh zde. Dopoledne vždy společné přednášky a na odpolední praktika do laboratoří bude skupina rozdělena po 10 osobách.
 
Chemie
Kdy: 20. říjen - 24. říjen 2014
Kapacita: 20 osob.
 
Rozvrh zde. Dopoledne vždy společné přednášky a na odpolední praktika do laboratoří bude skupina rozdělena po 10 osobách.
 
Na jednotlivé kurzy se můžete přihlásit prostřednictvím online registrace nejpozději do 22. září 2014. Přihláška na kurz je závazná, nelze ji měnit. Vyhrazujeme si právo, v případě velkého převisu poptávky, přijmout pouze jednoho pedagoga téže školy.

Ubytování: Pro účastníky je zajištěno ubytování ve dvoulůžkových pokojích (Brno: A-AUSTERLITZ hotel; Praha: Hotel DUO)
Stravování: Pro účastníky je zajištěno celodenní stravování.
Doprava: Individuálně.
 
Škole bude také poskytována úhrada nákladů spojených s účastí pedagogů - zaměstnanců školy, konkrétně mzdový příspěvek poskytnutý jako náhrada části skutečných mzdových nákladů školy (hrubé mzdy a zákonných odvodů) na účastníky vzdělávání po dobu jejich účasti na vzdělávacích aktivitách (kurzy pro pedagogy) a cestovní náhrady, které škola vyplatí účastníkům vzdělávání.
 
Účast na Podzimních kurzech je pro pedagogy mimopražských středních škol zdarma. Veškeré náklady spojené se zajištěním programu (pomůcek, materiálů a odborné přípravy), ubytování a stravování jsou financovány z projektu Otevřená věda IV - popularizace přírodovědných a technických oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti (CZ.1.07/2.3.00/45.0041), který je realizován za finanční podpory Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky.
 
Na jaře 2015 se budou vybraní pedagogové SŠ účastnit zahraniční stáže a vzdělávacího symposia.

 

 

Pedagogové ZŠ
 

V projektu Otevřená věda IV jsme se nově zaměřili také na základní školy. Pro učitele, kteří na základních školách vedou přírodovědné kroužky a semináře v rámci mimoškolních aktivit, připravujeme výukovou sadu s 12ti praktickými návody pro práci s žáky v rámci těchto seminářů. Začátkem roku 2015 chystáme pro pedagogy základních škol jednodenní vzdělávací kurz, na němž bude kompletní výuková sada demonstrována. Každý pedagog, který se kurzu zúčastní, následně dvě ukázkové hodiny zrealizuje na své škole a sepíše závěrečnou zprávu. Pro potřeby pilotovaných hodin učitelé obdrží zdarma sadu pomůcek. Popisy výukových hodin budou vydány souhrnně ve formě brožury a nabídnuty pedagogům k využití. Více informací a registrace do vzdělávacího kurzu budou zveřejněny v listopadu 2014 na této webové stránce (www.otevrenaveda.cz). Kapacita kurzu je 20 pedagogů ZŠ.

 

Vyhodnocení úspěšnosti a kvality připravených výukových hodin proběhne během jarních měsíců příštího roku na třídenním sympoziu talentů pro vědu a výzkum v Praze, kde se prostřednictvím cílené medializace budeme snažit popularizovat vědu a výzkum mezi odbornou i laickou veřejnost.

 

Máte zájem snavštívit naše kurzy? Inspirujte se a podívejte se, jak probíhaly předchozí ročníky.

 

Kontakt:


Mgr. Andrea Augustinová
e-mail: augustinova@ssc.cas.cz

 

 

21. 7. 2014