Vyhledávání

Otevřená věda - Kurzy pro pedagogy biologie, chemie a fyziky

Cílem kurzů chemie, fyziky a biologie pro pedagogy je možnost obohatit jejich výuku o nejnovější trendy ve vědě a výzkumu, zatraktivnit výuku o poutavé a nevšední informace ze zákulisí špičkové vědy a přiblížit práci předních českých vědců. Praktické kurzy zase mohou nabídnout pedagogům obohacení výuky o nevšední a mladou generací vyhledávané experimenty, které jsou mnohdy motivačním faktorem pro další zájem o studium přírodních věd.

 

Rozsah kurzu:

2 bloky (podzim, jaro) v každém roce: 2012/2013, 2013/2014
 

Podzimní blok: pětidenní (úterý – sobota) 
Jarní blok: třídenní (středa – pátek) 

Kurzy biologie, chemie a fyziky jsou hrazeny z projektu Otevřená věda, pro pedagogy jsou zcela zdarma (hrazeno ubytování, stravování, cestovní náhrady, refundace mzdy škole).

 

Kurzy pro pedagogy jsou akreditovány v systému DVPP Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.


Kurzy jsou určeny: mimopražským středoškolským pedagogům s aprobací biologie/chemie/fyzika.

 

 

2. Praktický kurz biologie, chemie a fyziky – jaro 2013
Navazující praktický kurz pro pedagogy se uskuteční během března a dubna na pracovištích AV ČR a na pracovištích univerzit a bude zaměřen na práci v laboratořích, návody na praktická cvičení ve výuce a exkurze na tematicky zajímavá místa. Lektorskou činnost kurzu zajišťují vědečtí pracovníci z ústavů AV ČR a vysokoškolští pedagogové. Praktické kurzy pro pedagogy jsou akreditovány v systému DVPP Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.


Rozsah kurzu: 18 vyučovacích hodin z každého oboru.


Kurz fyziky: 20. – 22. 3. 2013
Kurz biologie: 3. – 5. 4. 2013
Kurz chemie: 10. – 12. 4. 2013
Kapacita kurzu: 25 pedagogů (již naplněna).

 

 

1. Kurz biologie, chemie a fyziky pro pedagogy – podzim 2012
V listopadu 2012 proběhl teoretický kurz v daných exaktních oborech s názornými ukázkami. Lektoři pedagogům nastínili způsob, jak pracovat s talentovanými a nadanými studenty, jak je motivovat ke studiu přírodních věd, problematiku olympiád, středoškolské odborné činnosti apod. Lektorskou činnost kurzu zajišťují vědečtí pracovníci z ústavů AV ČR, vysokoškolští pedagogové a další odborníci z daných oblastí. Kurzy pro pedagogy jsou akreditovány v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT. Frekventanti obdrželi certifikát o absolvování kurzu.


Rozsah kurzu: 28 vyučovacích hodin z každého oboru.


Kurz chemie: 13. 11. – 17. 11. 2012
Kurz fyziky: 20. 11. – 24. 11. 2012
Kurz biologie: 27. 11. – 1. 12. 2012
Kapacita kurzu: 25 pedagogů.


Podívejte se, jak probíhaly předchozí ročníky kurzů.

 

3. 2. 2012