Vyhledávání

Škola českého jazyka a literatury

Kurzy pro pedagogy humanitních oborů
Škola českého jazyka a literatury


Jedná se o edukační program, který významně přispívá k rozvoji a obohacení metodiky výuky českého jazyka a literatury na českých školách a pomáhá učitelům zorientovat se v nových trendech v oblasti gramatiky, české prózy a poezie. Nově nabyté poznatky a nápady poté učitel aplikuje v praxi při výuce českého jazyka a literatury na své škole. Odbornými garanty Školy českého jazyka a literatury jsou PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA (Ústav pro český jazyk AV ČR) a PhDr. Robert Kolár (Ústav pro českou literaturu AV ČR). Kurz se zpravidla koná v budově Akademie věd v Praze a jeho kapacita je 40 frekventantů.

 

Kontaktní osoba: Mgr. Monika Petržílková, petrzilkova@ssc.cas.cz

19. 9. 2017