Vyhledávání

On-line registrace pro studenty byla ukončena. Kapacita podpořených stáží projektu Otevřená věda Akademie věd ČR 2017 byla vyčerpána, nyní přijímáme přihlášky na nepodpořené stáže a do databáze náhradníků.

Databáze stáží

SŠ/VŠ Kraj Obor

2.080 Identifikace mikroorganismů pomocí MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie

Chemie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Ing. Jiří Šalplachta, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav analytické chemie
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Rychlá a přesná identifikace mikroorganismů je jedním ze základních úkolů současné mikrobiologie. Typickým příkladem je klinická mikrobiologie, kde včasná a přesná diagnostika umožňuje efektivní léčbu. Detekce a identifikace mikroorganismů je důležitá i v dalších oborech lidské činnosti, např. v potravinářském průmyslu, zemědělství, detekce kontaminace vody nebo půdy. MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie je v současnosti stále častěji využívána pro identifikaci různých mikroorganismů. Pomocí této techniky se analýzou celých buněk, resp. buněčných extraktů, získají hmotnostní spektra proteinů a peptidů, která jsou charakteristická pro dané mikroorganismy. Jednotlivé proteiny a peptidy tedy představují specifické biomarkery, jež mohou být využity jak pro přímou identifikaci mikroorganismů (až na úrovni poddruhů), tak i např. pro screening patogenních mikroorganismů. Náplní stáže bude identifikace mikroorganismů pomocí MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie, případně v kombinaci s vhodnou separační technikou. Práce bude zahrnovat přípravu vzorků se zaměřením na reálné vzorky, analýzu vzorků, vyhodnocení a interpretace naměřených dat.

2.081 Identifikace mikroorganismů pomocí MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie

Chemie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Ing. Jiří Šalplachta, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav analytické chemie
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Rychlá a přesná identifikace mikroorganismů je jedním ze základních úkolů současné mikrobiologie. Typickým příkladem je klinická mikrobiologie, kde včasná a přesná diagnostika umožňuje efektivní léčbu. Detekce a identifikace mikroorganismů je důležitá i v dalších oborech lidské činnosti, např. v potravinářském průmyslu, zemědělství, detekce kontaminace vody nebo půdy. MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie je v současnosti stále častěji využívána pro identifikaci různých mikroorganismů. Pomocí této techniky se analýzou celých buněk, resp. buněčných extraktů, získají hmotnostní spektra proteinů a peptidů, která jsou charakteristická pro dané mikroorganismy. Jednotlivé proteiny a peptidy tedy představují specifické biomarkery, jež mohou být využity jak pro přímou identifikaci mikroorganismů (až na úrovni poddruhů), tak i např. pro screening patogenních mikroorganismů. Náplní stáže bude identifikace mikroorganismů pomocí MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie, případně v kombinaci s vhodnou separační technikou. Práce bude zahrnovat přípravu vzorků se zaměřením na reálné vzorky, analýzu vzorků, vyhodnocení a interpretace naměřených dat.

2.082 Učíme se experimentem aneb i chemie umí být zábavná!

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Monika Klusáčková
INSTITUCE: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Stáž je určena středoškolským studentům, kteří se zajímají o přírodní vědy a chtějí se zapojit do vytváření programů plných zajímavých pokusů pro zatraktivnění výuky v hodinách chemie. U stážisty se předpokládá základní znalost v oblasti chemie, dobré komunikační schopnosti a kreativita, které jsou důležité při navrhování a realizaci nových programů. V průběhu stáže budou vytvářeny zábavné, časově i finančně nenáročné úlohy s důrazem na experimenty a vysvětlení základních principů. Hlavním výstupem stáže bude zpracování úloh do pracovních listů s řadou cvičení za cílem vysvětlit danou problematiku a zaexperimentovat si zábavnou formou. Vhodnost navržené úlohy a pedagogické schopnosti si stážista bude moci ověřit v rámci workshopů pro základní a střední školy, na kterých bude moci předat zkušenosti svým vrstevníkům a tím získat větší zájem dalších studentů o danou problematiku.

OBSAZENÁ STÁŽ

2.089 Structural studies of proteins using lanthanide probes

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Dr Tao Wu
INSTITUCE: Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: A significant challenge in modern biology and medicine is to acquire the knowledge on structure and functional properties of living systems. Lanthanide probes are useful for biological materials analysis and imaging. The project will use modern spectroscopic methods (e.g. Raman optical activity spectroscopy) to structural analysis proteins e.g. alpha-lactabumin, lectin in the assistance of lanthanide probes.

OBSAZENÁ STÁŽ

2.090 Structural studies of proteins using lanthanide probes

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Dr Tao Wu
INSTITUCE: Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: A significant challenge in modern biology and medicine is to acquire the knowledge on structure and functional properties of living systems. Lanthanide probes are useful for biological materials analysis and imaging. The project will use modern spectroscopic methods (e.g. Raman optical activity spectroscopy) to structural analysis proteins e.g. alpha-lactabumin, lectin in the assistance of lanthanide probes.

2.091 DNA packaging in living cells: in vitro and in silico studies of DNA compaction

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Dr Valery Andrushchenko
INSTITUCE: Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: DNA is a very long molecule. The length of DNA contained in only one human cell is about 2 meters. However, the nature managed to pack it all inside a tiny cell nucleus by means of many-fold compacting. We study the phenomenon of DNA compaction using the newest spectroscopic and microscopic methods (vibrational circular dichroism (VCD), Raman optical activity (ROA), circularly polarized microscopy) and advanced computer modeling. The student will become familiar with spectroscopic studies of different levels of DNA structural organization (from double-helix to supramolecular compact states) using infrared spectroscopy, Raman scattering, VCD and ROA spectroscopy, circular dichroism and other spectroscopic techniques as well as optical, fluorescent and atomic force microscopy. Introduction to computer modeling of different DNA structures and their spectra will be also included in the training.

OBSAZENÁ STÁŽ

2.096 Chemie na stopě pachateli

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Magda Zlámalová
INSTITUCE: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Stáž je určena studentovi, který se zajímá o přírodní vědy – především chemii - a chce se zapojit do popularizačního programu zatraktivnění hodin chemie. Během stáže bude student tvůrcem forenzního případu a zároveň jej bude řešit z pohledu laboratorního pracovníka. Náplní práce tak bude nejen laboratorní praxe ve formě základních důkazových a forenzních analýz (včetně pokusů v terénu), neméně důležitou součástí však bude i kreativní tvorba případu. Práce bude koncipována s důrazem na jednoduchost experimentů a materiálovou i finanční nenáročnost. U stážisty se předpokládá kreativita (slohová obratnost, výtvarný talent, případně zkušenosti s tvorbou videí nejsou nutné, avšak vítané). Při realizaci programu je ovšem nutností základní znalost v oblasti chemie a biologie, dobré komunikační schopnosti a aktivní přístup uchazeče.

OBSAZENÁ STÁŽ

2.099 Chemik bez experimentování je jako ryba bez vody

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Květoslava Stejskalová
INSTITUCE: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Chodíš do hodin chemie s rozpaky, že je to ztráta času, ale nechceš to vzdát jako řada ostatních spolužáků (odsoudili chemii k exekuci). Chceš pro sebe a pro ně (a ty co přijdou po vás) něco udělat ? Naše didaktická stáž tě naučí, či zdokonalí, jak sestavit rozumný experiment, aby podpořil teoretickou výuku a učinil ji nejen pochopitelnou a stravitelnou, ba co víc inspirující-záživnou-neodolatelnou. Budeš s námi experimentovat, navrhovat pokusy na různá témata a zkoušet si učit mladší žáky formou workshopů (výuka v ústavu, ve škole, mimoškolně-kroužek) a třeba jednou rozšíříš řídnoucím řady kantorů, co boj s byrokracií a nesmyslnou legislativou plnou zákazů nevzdali a do svých hodin stále nějaké ty experimenty zařazují. Stážista může být z celé ČR, stáž probíhá na pracovišti v Praze.

OBSAZENÁ STÁŽ

2.112 Fyzikální chemie proteinových systémů

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Jiří Kessler
INSTITUCE: Ústav organické chemie a biochemie
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Proteiny jsou základními kameny živých organismů, a tudíž mnoho léčiv také míří na ovlivnění jejich funkce. Abychom pochopili jejich strukturu a vlastnosti, studujeme je, či menší substruktury, pomocí optických spektroskopických metod. Stážista se seznámí s technikami využívající kruhově polarizovaného světla a výpočetními metodami umožňující predikovat vlastnosti molekul.

2.128 Spektroskopie a chemie plazmatu

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Petr Kubelík, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Spektroskopie je fyzikální obor zabývající se studiem interakce záření s látkou. Dnes je běžně využívána např. při laboratorní chemické analýze vzorků nejrůznějšího složení. Princip spektrometrických metod spočívá v analyzování záření, které necháme projít vzorkem látky, nebo je vzorkem vyzářeno. Ze získaného spektra můžeme usuzovat na kvalitativní i kvantitativní složení vzorku. Tím však možnosti spektroskopie zdaleka nekončí. Např. ze spekter plynů nebo plazmatu lze získat informaci také o jejich teplotě a to bez přímého kontaktu s měřící sondou. Spektroskopie umožňuje na rozdíl od mnoha jiných fyzikálních a chemických metod studovat také vysoce nestabilní látky (např. radikály a ionty), jejichž doba života je jen několik mikrosekund a ve větším množství je vůbec nelze připravit. To vše nám spektroskopie umožňuje zkoumat, aniž bychom museli mít vzorek přímo v laboratoři. Vzhledem k tomu, že analyzováno je pouze záření, které se vzorkem interagovalo, můžeme studovat vlastnosti i velmi vzdálených objektů (např. hvězd, meteorů atd.). V průběhu stáže se student seznámí s experimentálními technikami používanými v naší laboratoři (infračervaná spektrometrie s Fourierovou transformací, UV/VIS spektrometrie, doutnavý a pulzní výboj, laserová ablace), osvojí si základy zpracování experimentálních dat, vyzkouší si také simulaci spekter na základě spektroskopických parametrů dostupných v databázích. Součástí stáže je i úvod do programování a jeho využití při zpracování a interpretaci

OBSAZENÁ STÁŽ

2.134 Studium molekulární podstaty změny barvy polymeru

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Zuzana Morávková
INSTITUCE: Ústav makromolekulární chemie
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Termochromní látky mění svou barvu se změnou teploty. Příčinou je často změna nadmolekulárního uspořádání, a s ní spojená změna sil působících mezi molekulami či částmi molekul. Cílem této stáže je popis a vysvětlení těchto změn pro termochromní vodivý polymer. Hlavní experimentální metodou bude Ramanova spektroskopie, která studuje vibrace chemických vazeb v molekule. Získané poznatky mohou v budoucnu vést ke zvýšení efektivity organických fotovoltaických článků a LED diod. V rámci stáže se student seznámí především se základy spektroskopického studia organických látek a zpracováním dat pomocí Matlabu či Octave.

2.135 Studium termochromního chování vodivého polymeru

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Zuzana Morávková
INSTITUCE: Ústav makromolekulární chemie
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Termochromní látky mění se změnou teploty své absorpční spektrum. Příčinou je často změna nadmolekulárního uspořádání, a s ní spojená změna inter- a intramolekulárních interakcí. Cílem této stáže je popis a vysvětlení termochromního chování vodivého polymeru. Hlavní experimentální metodou bude Ramanova spektroskopie, pomocí níž získáme informace o vibracích molekuly. Získané poznatky mohou v budoucnu vést ke zvýšení efektivity organických fotovoltaických článků a LED diod. V rámci stáže se student seznámí především se základy spektroskopického studia organických látek, energetickými přechody v organických (elektroaktivních) látkách a zpracováním dat pomocí Matlabu či Octave.

OBSAZENÁ STÁŽ

2.147 Vodivé polymery: Příprava polyanilinu a studium jeho vlastností

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Michal Bláha
INSTITUCE: Ústav makromolekulární chemie
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Vodivé polymery se svými vlastnostmi nacházejí na pomezí mezi běžnými (tj. nevodivými) polymery a polovodiči či kovy. Velký aplikační potenciál polyanilinu plyne z toho, že v závislosti na oxidačním stavu a protonaci může být jak vodivý, tak nevodivý. Student/studentka se seznámí s přípravou polyanilinu a metodami studia jeho struktury a vlastností (UV/vis spektroskopie, vibrační spektroskopie, měření elektrické vodivosti, …). Téma je vhodné pro zájemce/zájemkyni o chemii majícího/mající kladný vztah k fyzice.

OBSAZENÁ STÁŽ

2.156 Příprava a termický rozklad uhlíkatých adsorbentů s fotokatalytickou aktivitou

Chemie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Monika Palkovská
INSTITUCE: Ústav anorganické chemie
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Cílem stáže bude příprava a charakterizace uhlíkatých adsorbentů s fotokatalytickou aktivitou. Materiály budou charakterizovány metodami dostupnými na pracovišti (SEM, TEM, XRD, IR,...) s důrazem na termický rozklad pomocí TA/MS.

2.157 Termický rozklad peroxotitaničitanů

Chemie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Monika Palkovská
INSTITUCE: Ústav anorganické chemie
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Cílem stáže bude příprava peroxotitaničitanů a jejich charakterizace pomocí metod termické analýzy.

2.158 Studium elektrochemického chování vybrané DNA redox značky

Chemie Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Aleš Daňhel, Ph.D.
INSTITUCE: Biofyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Moderní bioelektroanalytické metody poskytují velkou škálu možností studia struktury, vlastností i chování biomakromolekul (proteinů, oligonukleotidů, nukleových kyselin apod.) či jejich interakcí s dalšími látkami, jako jsou např. proteiny, léčiva, enviromentální kontaminanty. V některých případech obtížná detekce samotných biomolekul vede k výzkumu a studiu možných derivatizačních činidel a postupů jejich citlivé analýzy. Vhodně značené nukleotidy mohou být enzymaticky inkorporovány do řetězce oligonukleotidů či DNA a sloužit tak např. při detekci hybridizace DNA nebo rozlišení jednonukleotidových polymorfismů DNA. Náplní této práce bude základní studium elektrochemického chování vhodně chemicky modifikovaného nukleosidu (dále pak značených nukleotidů a modifikovaných nukleových kyselin) na rozhraní dvou fází (pracovní elektroda/roztok elektrolytu) využitím moderních elektroanalytických metod, jejichž základy položil nobelista prof. Jaroslav Heyrovský, na rtuťové elektrodě anebo elektrodě z pyrolytického uhlíku. Student se mimo jiné seznámí s možnostmi využití vědeckých informačních zdrojů a se zpracováním a prezentací výsledků vědecko-výzkumné práce. Získané výsledky této práce poslouží jako základní informace pro přípravu citlivých biosenzorů či bioassaí vhodných pro následné aplikace v biologii či medicíně, které hrají důležitou roli z hlediska studia prevence a ochrany zdraví člověka.

2.188 Aplikace samoorganizovaných monovrstev v protikorzní ochraně stříbra

Chemie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Dr. Tomáš Baše, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav anorganické chemie
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Projekt se zaměřuje na studium samouspořádaných monomolekulárních vrstev a jejich schopnost chránit povrchy stříbrných substrátů proti korozi. V rámci prací budou prováděny experimenty s depozicemi monovrstev za různých podmínek, vystavení modifikovaných substrátů korozní atmosféře a následné vyhodnocení efektivity ochrany stříbrného subtrátu. Vedle zřejmého aplikačního významu spočívá akademický příspěvek v lepším pochopení tvorby samoorganizovaných monovrstev na stříbrných površích.

OBSAZENÁ STÁŽ

2.189 Příprava luminiscenčních skel metodou sol-gel

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Jan Mrázek
INSTITUCE: Ústav fotoniky a elektroniky
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Většina skel se připravuje tavením ze směsi pevných látek. Kromě této tradiční metody se pro přípravu speciálních skel využívají i další metody jakými je například depozice z plynné fáze nebo metoda sol-gel. Metoda sol-gel je založena na srážení nanočástic z kapalného prostředí a vzniku pevného gelu, který se dále tepelně zpracuje na kompaktní sklovinu. Nejprve se připraví stabilní roztok nanočástic, který se nazývá sol. Vhodnou úpravou fyzikálně-chemických vlastností solu dochází k jeho gelaci. Vznikne tak gel, který se vysuší a přetaví na skelný nebo nanokrystalický materiál. Výhodou takto připravených materiálů je jejich vysoká homogenita, čistota a nižší teploty zpracování než u klasických tavících procesů. Cílem práce je příprava aluminosilikátových a fosfátových skel dopovaných prvky metodou sol-gel. V rámci práce budou připraveny stabilní soly, které svým složením budou odpovídat komerčním sklovinám. U připravených solů budou nalezeny takové podmínky, které povedou ke vzniku gelu. Připravený gel bude zpracován na sklokeramický materiál, který bude použit jako dopované jádro pro přípravu aktivních optických vláken.

OBSAZENÁ STÁŽ

2.191 Vysoce efektivní HPLC MS screening reaktivity nízkomolekulárních léčiv a jejich fragmentů s reaktivními heteroborany

Chemie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Václav Šícha, Ph.D.
INSTITUCE: Ústav anorganické chemie
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Studentská vědecká činnost bude zaměřena na přípravu a vysoce efektivní HPLC MS monitoring mikroreakcí nízkomolekulárních léčiv s reaktivními heteroborany. Připravené heteroboranové konjugáty by měly mít výrazně lepší farmakologické vlastnosti.

OBSAZENÁ STÁŽ

2.221 Bakterie jako továrna pro výrobu antibiotik

Chemie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Zdeněk Kameník, PhD.
INSTITUCE: Mikrobiologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Antibiotika jsou přírodní látky produkované především mikroorganizmy (např. bakterie, houby). Lidé využívají tyto látky k léčbě infekčních onemocnění způsobených patogenními bakteriemi - např. zánět mandlí („angína“), tuberkulóza nebo tyfus. V současné době nás začíná čím dál víc trápit tzv. rezistence patogenních bakterií vůči současným antibiotikům. Patogenní bakterie se totiž dokážou geneticky přizpůsobit tak, že na ně antibiotikum přestane mít jakýkoli účinek. Problém se dále umocňuje tím, že počet nově objevovaných antibiotik dramaticky klesá. Někteří vědci začínají mluvit o tzv. post-antibiotické éře, tedy období, kdy už nebudeme mít proti smrtelně nebezpečným patogenům žádné léky. Tato stáž je zařazena do oboru chemie, ale je ve skutečnosti mezioborová a vedle chemie zahrnuje také problematiku biologie. Během stáže se seznámíte s tím, jak je možné, že bakterie dokáže antibiotika „vyrábět“ a co k tomu vlastně potřebuje. Uvidíte, jak se bakterie v laboratorních podmínkách kultivuje a jak můžeme zjistit, zda nějaké antibiotikum produkuje. Budeme přemýšlet nad tím, proč je tak těžké objevovat nová antibiotika a vyzkoušíme si některé metody, které vědci k tomuto účelu v současné době používají. Bude se jednat především o metody analytické chemie, ale také o metody molekulární biologie. Budeme pracovat s moderním přístrojem pro chemickou analýzu – ultraúčinnou kapalinovou chromatografií s „time-of-flight“ hmotnostně spektrometrickou detekcí. Také si vyzkoušíte metodu P