Vyhledávání

On-line registrace pro studenty byla ukončena. Kapacita podpořených stáží projektu Otevřená věda Akademie věd ČR 2017 byla vyčerpána, nyní přijímáme přihlášky na nepodpořené stáže a do databáze náhradníků.

Databáze stáží

SŠ/VŠ Kraj Obor

18.092 Robotické dalekohledy v moderní astrofyzice

Astronomie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Jan Štrobl
INSTITUCE: Astronomický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Na Astronomickém ústavu AV ČR jsou v provozu a vývoji robotické dalekohledy se zajímavými aplikacemi v moderní astrofyzice a těžištěm na astrofyziku vysokých energií. Cílem stáže bude se zapojit do výzkumu v rámci těchto dalekohledů a souvisejících vědních oblastí astrofyziky vysokých energií.

OBSAZENÁ STÁŽ

18.094 Práce s robotickým dalekohledem a fotometrická analýza pozorování

Astronomie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Dr. Martin Jelínek
INSTITUCE: Astronomický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Robotický 50 cm dalekohled skupiny astrofyziky vysokých energií v Ondřejově a archiv jeho snímků: Cílem stáže je seznámit se s dalekohledem a pozorováním s ním, zúčastnit se pozorování a pokusit se o zpracování světelné křivky nějakého vhodného objektu podle zájmu studenta. Student by měl poznat základy teorie pozorování CCD kamerami, programové techniky zpracování astronomických obrazových dat a fotometrických kalibrací - poznatky, jejichž význam přesahuje mimo astronomii do libovolné aplikace digitálních obrazových snímačů ať už ve fotografii, strojovém vidění nebo umělé inteligenci.

OBSAZENÁ STÁŽ

18.170 Časový stroj: snímky oblohy na škále století: objevování zapomenutého

Astronomie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Doc. RNDr. René Hudec, CSc.
INSTITUCE: Astronomický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: V období let ca 1880 až 1980 představovala fotografická emulze klíčovou metodu pořizování a záznamu obrazu v astronomii. Astronomické fotografické archivy představují unikátní šanci, studovat kosmické objekty na škále přes 100 roků. Moderní metody digitalizace a použití počítačů a speciálních programů představují poprvé v historii možnost tato data, mnohdy zapomenutá, v plném objemu efektivně zpracovat. Cílem stáže bude se zapojit do těchto studií, a to včetně vyhledávání dalších, dosud neznámých astronomických fotografických archivů a jejich zpracování. Práce bude probíhat v mezinárodní spolupráci. Více na http://astroplate.cz. Obor astronomie, s interdisciplinárním přesahem (chemie, technika, historie).

OBSAZENÁ STÁŽ

20.039 Rekonstrukce stromů pomocí laserového skenování

Matematika Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: Jan Novotný
INSTITUCE: Ústav výzkumu globální změny
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Dálkový průzkum Země je interdisciplinární odvětví založené na fyzikálních principech, které nachází uplatnění v mnoha přírodovědně a technicky orientovaných vědních disciplínách. Obsahem této stáže bude seznámení s aplikacemi dálkového průzkumu v lesnictví, konkrétně budou zkoumány možnosti využití pozemního a leteckého laserového skenování pro 3D rekonstrukci stromů. Skutečný rozsah práce a finální program bude doladěn až podle skutečného zaměření a časových možností přihlášeného studenta, u něhož je předpokládán především kladný vztah k počítačům, matematice, fyzice a přírodě. Obor stáže: Dálkový průzkum Země (kombinace IT, Matematiky, Fyziky, Techniky, Biologie a Ekologie).

OBSAZENÁ STÁŽ

21.148 Studium povrchových proteinů savčích spermií

Biochemie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Pavla Postlerová, Ph.D.
INSTITUCE: Biotechnologický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: Vazba spermie na vajíčko je zprostředkována vazebným proteinem, který je vystaven na povrchu spermie, a sacharidovými řetězci glykoproteinového extracelulárního obalu vajíčka (zona pellucida, ZP). Bylo zjištěno, že u každého savčího druhu hraje roli pravděpodobně jiný proteinový receptor spermie a jiný sacharidový zbytek glykoproteinů ZP. Nejlépe byla prostudována vazba spermie na ZP u myši. U ostatních druhů savců bylo popsáno jen několik proteinů povrchu spermie, které by mohly být za tuto vazbu odpovědny. U savčích druhů, u kterých byly popsány in vitro podmínky kapacitace spermií, jako je prase, býk, hřebec a pes, lze testovat vazbu spermií na ZP pomocí metody tzv. Far Western blot. Povrchové proteiny izolované z kapacitované spermie jsou rozděleny pomocí SDS-elektroforesy a přeneseny na nitrocelulosovou membránu, kde lze provádět vazbu s biotinem značenými glykoproteiny ZP. Proteiny vázající ZP budou identifikovány a pomocí panelu monoklonálních protilátek proti povrchovým proteinů kance budou sledovány možné křížové reaktivity s proteiny spermií jiných savčích druhů. Pomocí protilátek bude studován původ těchto proteinů v tkáni a tekutinách samčích reprodukčních orgánů a jejich lokalizace na spermatické buňce během různých fázích reprodukce.

OBSAZENÁ STÁŽ

22.155 Rekonstrukce našeho původu podle mitochondriální DNA

Antropologie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: doc., Mgr. Viktor Černý, Dr.
INSTITUCE: Archeologický ústav, Praha
DOBA TRVÁNÍ: 10 měsíců
ANOTACE: To kdy a kudy se lidé šířili po planetě Zemi lze zjišťovat různými způsoby. Klasický přístup představuje archeologie, která pracuje s pravěkými nálezy zanechanými na místech, kde žili naši předkové. V posledních letech takové výsledky obohacuje genetika, resp. archeogenetika, která vychází z genetické variability současných lidských populací. Na našem pracovišti se zabýváme analýzou genetické diverzity mitochondriální DNA, která se dědí skrze mateřskou linii. Každý z nás patří do určité haploskupiny (klanu), která vznikla na různých místech Eurasie; pojednává o tom mimochodem například knížka Bryana Sykese s názvem Sedm dcer Eviných. Na základě takových analýz je tedy možné zjistit, odkud naši pradávní předkové, konkrétně naše praprapra…babička vlastně pocházela. Student se seznámí s laboratorními metodami, které toto umožňují a bude si také moci vyizolovat vlastní DNA a zjistit, ke kterému takovému „klanu“ patří on sám.

OBSAZENÁ STÁŽ