Vyhledávání

On-line registrace pro studenty byla ukončena. Kapacita podpořených stáží projektu Otevřená věda Akademie věd ČR 2017 byla vyčerpána, nyní přijímáme přihlášky na nepodpořené stáže a do databáze náhradníků.

Medailonky stážistů

Gabriela S., 23 let

fotografie studenta Sajlerová Gabriela

Stáž: 2.016 Stanovení biologicky aktivních látek v rostlinných matricích
Škola: Masarykova univerzita


1. Proč ses přihlásila do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Do projektu jsem se přihlásila, protože bych ráda získala novou zkušenost na poli biologie. Téma mě zaujalo především kvůli smyslu tématu.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Do projektu jsem se přihlásila, protože bych ráda získala novou zkušenost na poli biologie. Téma mě zaujalo kvůli metodám a zajímavému tématu.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Mám ráda četbu (momentálně jsem začtená do knih Jane Austen), hru na piano, kde jsem teprve v začátcích a cvičení pilates.