Vyhledávání

Čeští vědci a České vědkyně na Úřadu vlády

Výstavy Čeští vědci a jejich vynálezy a České vědkyně a jejich přínosy nejen české vědě, které vznikly v rámci projektu Otevřená věda Akademie věd ČR, můžete ode dneška zhlédnout v krásném prostoru Strakovy akademie v Praze, sídle Úřadu vlády ČR.

 

Popularizační výstavy mají v rámci projektu Otevřená věda AV ČR své nezastupitelné místo i tradici. Před třemi lety proto vyvstala idea kreslené výstavy, jež by vtipně představila úspěchy českých vědců ve formátu, který by byl atraktivní i pro mladou generaci. „Chceme představit odlehčenější formou české vědce a vynálezce, připomenout sílu inovací a představit pestrou historii naší vědy," uvedl při vernisáži ve Strakově akademii 8. září 2017 místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek.

 

Expozice karikatur Čeští vědci a jejich vynálezy připomíná nejslavnější české vědce prostřednictvím interaktivního prvku, který vyzývá k hledání správného páru vědec-vynález. Velkoformátové panely stručně představují vynálezy, na nichž se podílely badatelské osobnosti AV ČR, mezi nimiž nechybějí vynálezce kontaktních čoček Otto Wichterle, vynálezce polarografu Jaroslav Heyrovský či objevitel léků na AIDS Antonín Holý.


Výstavu zahájili předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová a místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek.

Výtvarná stránka Přemka Ponáhlého je originální a odvážná. I proto si získala pozornost diváků již od prvního uvedení v Národní technické knihovně. „Když jsme oznámili, že výstavu zapůjčíme do škol, čelili jsme nebývalému zájmu. Nakonec putovala po 60 institucích a stala se součástí Muzejní noci v Národní technické knihovně a Noci vědců v Plzni,“ vysvětlila předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová.O dva roky později přišla druhá série karikatur a zároveň on-line hra, díky které projekt vstoupil do prostředí sociálních sítí. Na konci roku 2016 oslovilo Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu Akademii věd s nabídkou připravit výstavu pro Mutual Inspirations Festival ve Spojených státech následné putování po tamních českých školách. Cíl byl nasnadě: propagovat českou vědu za hranicemi naší republiky – a v tomto případě dokonce až za oceánem, což nás těší o to více.


Výstava se koná v prostorách Strakovy akademie.

Vernisáž v prostorách Strakovy akademie je pro AV ČR mimořádnou událostí, která jen potvrzuje úspěšnou spolupráci s politickou sférou. S oběma komorami Parlamentu České republiky spolupracuje dlouhodobě. Pořádá společné akce a setkání, politikům nabízí expertizy na společensky závažná témata – a to i v souvislosti se Strategií AV21 , ve které naplňuje poslání, „špičkový výzkum ve veřejném zájmu“.

Výstava bude v prostorách Úřadu vlády otevřena až do listopadu 2017 a následně se přesune do Lichtenštejnského paláce, ve kterém se 17. listopadu 2017 uskuteční Den otevřených dveří. „K zahájení školního roku 2017–2018 jsme připravili také uvítací balíček karikatur – ten se nese v duchu karikatur vědců, kteří se objeví na knižních záložkách a rozvrhu hodin,“ uzavírá Eva Zažímalová.


Členka Akademické rady AV ČR Markéta Pravdová z Ústavu pro jazyk český AV ČR.

Skvělá výstava si již třetím rokem získává pozornost (nejen) vědeckého dorostu. "Právě u něj se snažíme probouzet zájem o vědu systematicky, a to zejména aktivitami Otevřené vědy. Pod hlavičkou projektu se konají nejrůznější akce: úspěšné studentské stáže na našich pracovištích, přednášky a exkurze a mj. také velmi úspěšný Veletrh vědy,“ doplnila Eva Zažímalová.  

Popularizační akce Akademie věd ČR nepodceňuje – naopak se snaží vytvářet podmínky, aby se vědci s podporou Divize vnějších vztahu SSČ AV ČR mohli dorůstající generaci věnovat naplno. Věda totiž není jen tvrdá práce, ale i skvělé dobrodružství, které za trochu dřiny stojí. Dobře to ukazují i karikatury českých vědců na výstavě ve Strakově Akademii.

Připravili: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR,
Foto: Viktor Černoch, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

zdroj: http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Cesti-vedci-a-jejich-vynalezy/

 

8. 9. 2017

Tipy, jak uspět s výběrem stáže

Na odevzdání přihlášek na vědecké stáže pro středoškolské studenty zbývá posledních pár dní. Proto jsme pro vás sepsali tipy, které vám pomohou zvýšit vaši šanci přijetí na stáž a odstartovat vaši kariéru na Akademii věd ČR.

Vybíráme 5 stáží pro rok 2018

Do konce listopadu je možné přihlásit se na studentské vědecké stáže na Akademii věd ČR. Středoškoláci z celé republiky si mohou vybírat z nabídky stáží z nejrůznějších vědních oborů, například biologie, chemie, fyziky, historie, filozofie, geografie a mnoha dalších. Na výběr jsou i úzce specializované oblasti jako je nanomateriálová věda nebo robotika.

Registrace na stáže spuštěna!

Spustili jsme registrace na stáže projektu Otevřená věda pro studenty středních škol. Studenti se mohou na vybranou stáž hlásit prostřednictvím DATABÁZE STÁŽÍ a to do 30. 11. 2017. Výčet oborů je pestrý, stáže se zaměřují mimo jiné i na chemické technologie, historii, filozofii, geografii či IT.

OSOBNOSTI ČESKÉ VĚDY VE WASHINGTONU

Výstava o českých vědcích a vědkyních byla v rámci Festivalu vzájemných inspirací 2017 zahájena 10. října vernisáží na Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu. Popularizační výstavy o osobnostech české vědy vznikly jako součást projektu Otevřená věda Akademie věd ČR.

Karina Movsesjan je nejlepší mladou vědkyní Evropy

Osmnáctiletá studentka z České republiky Karina Movsesjan, která se loni zúčastnila naší stáže v rámci projektu Otevřená věda v Ústavu organické chemie a biochemie, získala prestižní cenu pro mladé vědce v soutěži EUCYS. Porota ocenila její biochemický výzkum mutace proteinu RAD51.

Ohlédnutí za Letní Otevřenou vědou

O prázdninách se uskutečnila pilotní stáž Letní Otevřené vědy AV ČR „Simulace chemických účinků pádu komety do atmosféry Země“. Letní Otevřená věda, která vznikla ve spolupráci s Talnetcentrem, umožnila studentce brněnského gymnázia Alexandře, zapojit se do špičkového výzkumu na Akademii věd ČR i v letních měsících, kdy vědecké stáže projektu Otevřená věda AV ČR standardně nekonají. Stáž proběhla na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského v Praze pod vedením dr. Martina Feruse. Přečtěte si jeho malé ohlédnutí za stáží: