Vyhledávání

Archiv novinek

Den Země s Akademií věd ČR 2010

Zveme Vás na DEN ZEMĚ 2010 S AKADEMIÍ VĚD ČR, který je určen pro středoškolské studenty a širokou veřejnost. V rámci Dne Země s AV ČR se můžete těšit na řadu PŘEDNÁŠEK, interaktivní „DEN ZEMĚ HROU“ v Geoparku Geofyzikálního ústavu a VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ „Svět očima našich geologů“.

čtěte více

Zveřejňujeme výsledky 2. kola přihlašování na stáže

Počátkem března 2010 skončilo přihlašování na studentské stáže v rámci 2. kola. Lektoři stáží si nyní vybírají nejlepší studenty na své stáže. Zveřejňujeme první rozhodnutí - úspěšně obsazené stáže. Všichni studenti budou o výsledcích 2. kola informováni e-mailem. Stránka je průběžně aktualizována.

čtěte více

Skončilo 2. kolo přihlašování na studentské vědecké stáže

Do 1. března 2010 si mohli studenti středních škol vybírat z nabídky více než 240-ti témat stáží vědecko-výzkumných ústavů. Studenti si ve 2. kole podali přes 150 přihlášek. Největší zájem byl opět o témata z oblasti biologie.

čtěte více

Zahájeno 2. kolo příjmu přihlášek na studentské vědecké stáže

Od 1. února 2010 si nadaní středoškolští studenti mohou vybírat z nabídky témat studentských stáží 2. kola.

čtěte více

Připravujeme 2. kolo projektu Otevřená věda II

Sbíráme a evidujeme nová témata stáží pro 2. kolo podávání přihlášek. Vítáme zájem dalších ústavů a vysokých škol zapojit se do projektu Otevřená věda II. Pokud máte zájem přiblížit vaše výzkumné téma a nabídnout středoškolským studentům absolovat stáž na vašem ústavu, neváhejte zasílat vaše témata spolu s anotacemi na e-mail: zaludova@ssc.cas.cz.

čtěte více

Zveřejňujeme obsazené stáže projektu Otevřená věda II

4. prosince 2009 byl ukončen příjem přihlášek do 1. kola studentských vědeckých stáží projektu Otevřená věda II. Středoškolští studenti si vybírali z více než 230 stáží zaměřených na různé oblasti přírodovědných a technických věd. V 1. kole bylo evidováno 213 přihlášek. Přihlášky byly spolu s dalšími dokumenty doručeny lektorům, kteří si na jejich základě vybrali konkrétního studenta. Výsledky odborných stáží, které byly obsazeny v 1. kole zveřejňujeme zde. Všichni studenti budou o výsledcích 1. kola informováni e-mailem. Stránku průběžně aktualizujeme.

čtěte více

Ukončeno 1. kolo příjmu přihlášek na studentské vědecké stáže

Počátkem prosince 2009 bylo ukončeno 1. kolo příjmu přihlášek na studentské vědecké stáže v rámci projektu Otevřená věda II. V 1. kole si studenti mohli vybírat z celkem 237 stáží z různých oblastí přírodovědných a technických věd. Témata spolu s anotacemi nabídlo celkem 22 vědecko-výzkumných institucí a pracovišť z celé České republiky. Do 1. kola bylo podáno 213 přihlášek ke stážím. Nejvíce témat stáží se sešlo z oboru biologie – nabízeno bylo celkem 100 témat. Z oboru matematiky a informatiky bylo inzerováno celkem 59 témat, z oboru chemie 35, z fyziky 34 témat a z oblasti geologie 9 témat.

čtěte více

Aktualizace vědeckých stáží

Aktualizace vědeckých stáží

Projekt Otevřená věda II nabízí více než 200 témat studentských vědeckých stáží. Témata stáží průběžně aktualizujeme. Dne 26.11.2009 bylo přidáno sté téma v oboru biologie Ústavu biologie obratlovců, v.v.i. Všechna aktualizovaná témata, naleznete rovněž v příslušných sekcích v Nabídce stáží.

čtěte více

Vítězná fotografie larvy kříse

Larva přinesla studentovi vítězství

Snímek skákající milimetrové larvy hmyzu po listu banánovníku vyhrál na mezinárodní fotografické soutěži. Úspěšným autorem je český student Alexandr Pospěch z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, který při studiu působí na Parazitologickém ústavu Akademie věd ČR. Soutěž letos pořádalo londýnské přírodopisné muzeum a časopis BBC Divoká zvěř.

čtěte více

Významné mezinárodní ocenění za výzkum klíšťové encefalitidy

Významného mezinárodního ocenění se dostalo RNDr. Danielu Růžkovi, PhD. z Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR a Přírodovědecké fakulty JU za mimořádně hodnotný soubor původních vědeckých sdělení k problematice molekulární epidemiologie viru klíšťové encefalitidy (KE) a mechanismů patogeneze tohoto závažného infekčního onemocnění člověka.

čtěte více