Vyhledávání

Výstavy

ČESKÉ VĚDKYNĚ A JEJICH PŘÍNOSY NEJEN ČESKÉ VĚDĚ

vedkyně Pod hlavičkou projektu Otevřená věda Akademie věd ČR vznikla výstava karikatur českých vědkyň a jejich vědeckých přínosů. V dobách, kdy bylo vzdělání, kvalifikované profesní uplatnění a vědecká kariéra pro ženy něčím bezmála revolučním, se přesto našlo mnoho statečných průkopnic, které uspěly a dokázaly se nesmazatelně zapsat do rozvoje české a světové vědy. Záměrem výstavy je představit tyto české vědkyně a upozornit především mladší generaci na jejich objevy, úspěchy a prvenství. Portréty českých vědkyň nejsou v žádném případě přesnou kopií originálů. Hlavním cílem výstavy je přimět pozorného návštěvníka, aby nalezl správnou dvojici – vědkyni a její přínos vědě. Výstavu můžete vidět v rámci popularizačních akcí Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, v. v. i., např. na Veletrhu vědy, Týdnu vědy a techniky a dalších.

Výstava obsahuje 31 posterů velikosti A1, je dostupná v českém a anglickém jazyce. 

 

 

SUPERHRDINOVÉ KOLEM NÁS

150824_superhrdinove-uvodni-orez.jpg Pod hlavičkou projektu Otevřená věda IV vznikla výstava znázorňující vědecké pracovníky z ústavů Akademie věd České republiky jako komiksové superhrdiny, kteří bojují každý den svého pracovního života v nejrůznějších odvětvích vědy. Vědci jsou ztvárněni právě jako superhrdinové, o nichž jen málokdo tuší, co je vlastní podstatou jejich pracovní náplně.

Záměrem výstavy je ukázat, že tito superhrdinové, které je možné běžně potkat na ulici, v tramvaji či obchodě, každý den tvrdě pracují, aby se zasadili o nové objevy a průlomy ve vědě a výzkumu, aby všem ostatním lidem na Zemi ulehčili život.
Výstavu je možno vidět v rámci konání popularizačních akcí Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, v. v. i., např. Veletrh vědy nebo Týden vědy a techniky.  

 

 

ČEŠTÍ VĚDCI A JEJICH VYNÁLEZY

Výstava Čeští vědci a jejich vynálezy Pod hlavičkou projektu Otevřená věda III vznikla výstava karikatur českých vědců a jejich nejslavnějších objevů. Výstava je cílena především na mladší generaci se snahou představit české vědce, vynálezce a objevitele. Portréty nejznámějších českých vynálezců nejsou v žádném případě přesnou kopií originálů, stejně tak tomu je i s jejich vynálezy. Hlavním cílem této vzdělávací výstavy je přimět pozorného čtenáře k nalezení dvojice vědce a jeho vynálezu.

Podívali jste se někdy na věci kolem sebe a zamysleli se nad tím, jak vznikly a kdo je vymyslel? Pamatujete si, kdo první objevil všechny čtyři krevní skupiny? Uhádnete, v čem spočívají zákony dědičnosti? Víte, k čemu slouží lodní šroub? Znáte toho, kdo se skrývá za objevem měkkých kontaktních čoček? Za všemi těmito objevy a vynálezy stojí právě čeští vědci, o kterých jste možná ještě v životě neslyšeli. Přitom většinu jejich skvělých objevů a vynálezů používáme dodnes. Poznáte, který český vědec stojí za vynálezy na obrázcích?

Výstavu je možno zhlédnout v rámci konání popularizačních akcí Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, v. v. i., např. Veletrh vědy nebo Týden vědy a techniky. Výstava je dostupná v českém a anglickém jazyce.

 

 

VĚDA A VODA

cesta-vody3.jpg Vysvětlovat jakémukoliv kousku živé hmoty, že voda je ta nejdůležitější látka na Zemi, je asi stejně pošetilé a nesmyslné jako snažit se přesvědčit padajícího člověka o existenci gravitačního zákona. Voda je na Zemi všudypřítomná.
Putovní výstavu Věda a voda společně vytvořili vědci - popularizátoři Otevřené vědy a potěší všechny, kdo se chtějí podívat na vodu z pohledu různých vědních oborů. Výstava se snaží pomocí vody, jakožto jednotícího prvku, populární formou představit zajímavosti různých přírodovědných a technických oborů. Výstava byla připravena tak, aby byla srozumitelná zejména pro středoškoláky a širokou veřejnost.

Výstavu je možno zhlédnout v rámci konání popularizačních akcí Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, např. Veletrh vědy nebo Týden vědy a techniky. 

 

 

JSEM MLADÝ VĚDEC

Výstava Jsem mladý vědec Výstava fotografií mladých vědců představuje 20 talentovaných středoškoláků, kteří v rámci projektu Otevřená věda absolvovali dvouleté studentské stáže na výzkumných pracovištích Akademie věd ČR a univerzit. Studenti se dlouhodobě věnovali zajímavým vědeckým tématům z různých oblastí přírodních věd – zejména biologie, chemie, medicíny, fyziky, ale i geologie a mechaniky. Středoškoláci, kterým nechybí nadšení, zvídavost a radost z objevování nových věcí, se prostřednictvím stáží Otevřené vědy zapojili do špičkového výzkumu a pod vedením předních českých vědců, se dlouhodobě věnovali vlastní vědecké práci. Jejich první vědecké výsledky nalezly uplatnění nejen v podobě seminárních prací, odborných i popularizačních článků, ale byly představeny široké laické i odborné veřejnosti na Studentské vědecké konferenci Otevřené vědy, která se konala v dubnu 2014 v Praze.
Výstava JSEM MLADÝ VĚDEC! dokumentuje jejich vlastní vědeckou práci. Cílem této výstavy je nejen představit vám 20 z více než 500 studentů, kteří se doposud stáží Otevřené vědy zúčastnili, ale především ukázat dalším středoškolákům prostředí moderní vědy a motivovat je k zapojení se do badatelské činnosti na stážích Akademie věd ČR. Výstavu je možno zhlédnout v rámci konání popularizačních akcí Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, např. Veletrh vědy nebo Týden vědy a techniky. 

 

Výše uvedené výstavy byly realizovány v rámci projektu Otevřená věda III – popularizace přírodovědných a technických oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0023), projektu Otevřená věda IV - popularizace výzkumu a vývoje a podpora badatelsky orientované výuky (reg. číslo CZ.1.07/2.3.00/45.0041), za finanční podpory ESF, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky a v rámci projektu Otevřená věda Akademie věd ČR.